fbpx UA-101863517-1
 • +4 0724 500 717

Politica privind protectia datelor cu character personal

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE pentru protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („Regulamentul”) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.

Prelucrăm date cu caracter personal atunci când utilizaţi PLATFORMA ONLINE, iar modul în care facem acest lucru este prevăzut în această Politică. Prezenta Politică se va completa cu prevederile specifice din cadrul Termenilor și Condițiilor aplicabili website-ului www.top-trucks.ro.

Noi, la Top Auto vă asigurăm că prelucrăm date cu caracter personal cu respectarea următoarelor principii:

- datele dumneavoastră sunt în siguranță;

- clienţii Top Auto dețin mereu controlul asupra datelor;

Top Auto se obligă ca datele CLIENTULUI/CUMPĂRĂTORULUI să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate mai jos şi să nu facă publice, să vândă, închirieze, licenţieze, transfere către terţi baza de date conţinând informaţii referitoare la datele cu caracter personal sau cu caracter special ale CLIENŢILOR/CUMPĂRĂTORILOR.

Cum folosim datele dumneavoastră?

Colectăm datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

 1. Pentru a încheia şi executa relaţia noastră contractuală

În vederea furnizării produselor, realizăm o serie de activități ce implică prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

  1. activităţi ce ţin direct de modul în care se desfăşoară relaţia noastră comercială, de la momentul plasării unei comenzi până la finalizarea acesteia, inclusiv verificarea detaliilor unei vânzări anterioare cu ocazia unei noi vânzări, activităţi ce ţin de verificarea disponibilităţii produselor şi transportul acestora;

  2. activităţi ce ţin de informarea CLIENŢILOR/CUMPĂRĂTORILOR privind situaţia CONTULUI, inclusiv validarea, expedierea şi facturarea COMENZILOR, soluţionarea oricăror probleme de orice natură referitoare la o COMANDĂ, la PRODUSE şi/sau SERVICII;

  3. activităţi ce ţin de facturarea şi încasarea contravalorii produselor;

În cazul în care CUMPĂRĂTORUL optează pentru plata online cu cardul a contravalorii comenzilor, autorizarea şi remiterea spre decontare a tranzacţiilor de acceptare card se realizează exclusiv prin intermediul furnizorilor de servicii de plată/bancare, astfel că, în derularea procesului de plata prin card, Top Auto nu solicită și nu stochează niciun fel de informaţii referitoare la cardul CUMPĂRĂTORULUI, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plată onine.

Procesatorul de carduri bancare agreat de Top Auto, are dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date sau documente generale în urma unei COMENZI pentru scopul investigării oricărei încasări sau rambursări de sume rezultată din vânzarea de PRODUSE şi SERVICII prin intermediul furnizorului de Servicii de plată online, indiferent de modalitatea de livrare.

Prin completarea în formularul de comandă disponibil pe PLATFORMA ONLINE a datelor personale, în scopul activităţii de creditare, CUMPĂRĂTORUL îşi exprimă expres consimţământul ca persoanele juridice cu care furnizorului de servicii de plată onine a încheiat parteneriate în vederea oferirii produselor prin credit să prelucreze datele personale ale acestuia în evidenţele proprii în scopul efectuării analizei de credit şi să le transmită în vederea consultării informaţiilor înregistrate, pe numele CUMPĂRĂTORULUI în baza de date a Biroului de Credit.

  1. administrarea PLATFORMEI ONLINE şi a contului dumneavoastră de client.

Prin completarea datelor personale solicitate în formularul de creare de CONT şi/sau de COMANDĂ, CLIENTUL/CUMPĂRĂTORUL declară şi acceptă fără echivoc ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Top Auto şi ca aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate în scopurile prevăzute mai sus.

 • Ce date folosim pentru furnizarea serviciilor?

 • prenume, nume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă de facturare, adresă de livrare, detalii companie, detalii despre metoda de livrare, detalii despre metoda de plată, comentarii despre comandă, fax (opţional, la creare cont), adresa 2 (opţional, la creare cont);

 • nume de utilizator şi parolă dacă aveţi cont pe PLATFORMA ONLINE.

 • Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

Prelucrăm o categorie largă de date cu caracter personal în vederea încheierii şi executării comenzii, iar durata de păstrare pentru fiecare tip de date diferă în funcţie de necesitatea sau de obligaţia pe care o avem, astfel:

 1. Pentru a putea face dovada relaţiei comerciale pe care o avem cu dumneavoastră, păstrăm datele cu caracter personal prelucrate pe toată durata necesară finalizării comenzii (de la momentul plasării comenzii până la livrarea ei), şi adiţional pentru o perioadă de trei ani de la data finalizării comenzii.

În acest sens, păstrăm inclusiv informaţii despre situaţia plăţilor şi corespondenţa pe care o avem cu privire la comandă şi livrare (atunci când este cazul). În cazul în care, la încetarea relaţiei comerciale pe care o avem cu dumneavoastră, vor rămâne debite de recuperat, vom păstra informaţiile care sunt necesare recuperării lor până în momentul colectării plăţilor aferente sau până la expirarea termenului de prescripţie, oricare dintre acestea intervine primul.

 1. păstram istoricul comenzilor tale în contul de client atât timp cât contul de client este activ. Dacă nu aţi accesat contul dumneavoastră de client timp de 3 ani, vom şterge detaliile contului, inclusiv informaţiile disponibile din cadrul acestuia.

 2. de asemenea, din raţiuni fiscale, suntem obligaţi să păstram toate informaţiile aferente facturării produselor furnizate pentru o perioadă de 10 ani de la finalizării comenzii.

 • Dezvăluim datele dumneavoastră?

Top Auto poate furniza datele cu caracter personal ale CLIENTULUI/CUMPĂRĂTORULUI altor companii cu care se află în relaţii de parteneriat în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora şi numai în scopurile menţionate mai sus prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Într-o astfel de situație, ne asigurăm că partenerii noştri contractuali respectă prezenta politică.

În situația existenței unei datorii cu privire la relaţia contractuală pe care o avem cu dumneavoastră, ne rezervăm opţiunea de a dezvălui datele dumneavoastră unor agenți de colectare debite/recuperare creanţe în vederea recuperării datoriei. Aceştia vă vor contacta în numele nostru. De asemenea,în cazul în care vom cesiona creanţa, vă vom informa despre asta.

 • Baza legală pentru prelucrarea acestor date

Încheierea şi executarea comenzii.

 1. Pentru marketing, publicitate şi/sau alerte periodice

Vrem să ţinem legătura cu dumneavoastră şi să vă anunţăm cu privire la produse noi, oferte, campanii sau orice activităţi similare! Pentru a face asta vrem să vă transmitem mesaje comerciale de tip newsletter şi/sau alerte periodice, prin e-mail, SMS sau direct pe PLATFORMA ONLINE.

În momentul în care UTILIZATORUL înregistrează un CONT pe PLATFORMA ONLINE, acesta are dreptul de a-şi exprima sau nu acordul cu privire la primirea de mesaje de tip newsletter şi/sau alerte din partea Top Auto prin modalitatea electronică şi/sau telefonică, incluzând şi comunicări prin e-mail, mesaje scurte (SMS) sau prin anunţuri pe PLATFORMA ONLINE.

Datele furnizate de UTILIZATOR în scopul expedierii newslettere-lor şi/sau alertelor pot şi vor fi folosite de catre Top Auto în limitele prezentei politici.

Renunţarea la primirea newslettere-lor şi/sau alertelor se poate face în orice moment astfel:

- folosind legătura special destinată din cadrul oricărui mesaj de tip newsletter şi/sau alertă primită aflată în partea de jos a e-mail-ului în secţiunea „Click aici pentru dezabonare”, opţiune ce va fi disponibilă în cadrul fiecărei comunicări; sau

- prin modificarea acordului său de a primi mesaje de tip newsletter şi/sau alerte în cadrul CONTULUI de pe PLATFORMA ONLINE;

- prin contactareaTop Auto la adresa de e-mail: ">office@top-trucks.ro şi fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Renunţarea la primirea mesajelor de tip newsletter şi/sau alertă nu implică renunţarea la acordul privind TERMENII ŞI CONDIŢIILE sau privind prezenta politică şi se aplică exclusiv ulterior primirii mesajului/notificării de renunţare. De asemenea, renunţarea la primirea mesajelor de tip newsletter şi/sau alertă nu va afecta posibilitatea Top Auto de a vă contacta pentru finalizarea unei comenzi.

Top Auto îşi rezervă dreptul de a selecţiona persoanele cărora le va trimite mesaje de tip newsletter şi/sau alerte, cât şi dreptul de a elimina din baza sa de date orice UTILIZATOR sau CLIENT care şi-a exprimat anterior consimţământul de a primi mesaje de tip newsletter şi/sau alerte, pe baza unor motive obiective, fără niciun angajament ulterior din partea Top Auto sau a unei notificări prealabile.

 Top Auto nu va include în mesajele de tip newsletter şi/sau alertele transmise niciun alt fel de material publicitar care să menţioneze vreun terţ care nu este partener al Top Auto la momentul expedierii mesajului de tip newsletter şi/sau alertei.

 • Ce date folosim pentru furnizarea comunicărilor de tip newsletter/alertă?

- prenume, nume, adresă de e-mail / număr de telefon, în funcţie de canalul ales pentru comunicare.

 • Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

Te vom contacta în aceste scopuri atât timp cât contul de client este activ în PLATFORMA ONLINE.

 • Dezvăluim datele dumneavoastră?

Deocamdata nu. Anticipăm că vom colabora în viitor cu societăţi specializate în domeniu, situaţie în care vom dezvălui minimul de informaţii necesare unor agenţii de marketing pentru a ne asista în transmiterea mesajelor / alertelor.

 • Baza legală pentru prelucrarea acestor date

Consimţământul dumneavoastră.

 1. Pentru scopuri statistice şi de analiză, cercetare de piaţă, urmărire şi monitorizare a vânzărilor

Pentru a optimiza oferta Top Auto şi pentru a veni în întampinarea nevoilor dumneavoastră, extragem, transformăm în date cu caracter anonim, combinăm şi agregăm datele privind achiziţiile dumneavoastră prin PLATFORMA ONLINE cu cele ale altor clienți, pentru a avea o imagine statistică a produselor comercializate.

 • Ce date folosim pentru a realiza aceste rapoarte?

Datele privind achiziţiile desfăşurate prin PLATFORMA ONLINE, date privind accessul pe platforma online.

 • Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

Vom păstra rapoartele statistice pe durata necesară utilizării lor.

 • Dezvăluim datele dumneavoastră?

Rezultatele rapoartelor statistice (care nu permit identificarea datelor dumneavoastră sau individualizarea dumneavoastră) şi analizele bazate pe aceste rapoarte nu sunt dezvăluite terţilor în prezent. Anticipăm posibilitatea de a le dezvălui în viitor unor consultaţi de afaceri, pentru a ne ajuta în dezvoltarea comercială a afacerii.

 • Baza legală pentru prelucrarea acestor date

Scop de prelucrare compatibil cu scopul iniţial al prelucrării datelor cu caracter personal.

 1. Pentru a ne îndeplini obligațiile legale

Avem obligaţia ca, la solicitarea autorităţilor publice, întocmită în conformitate cu prevederile legale aplicabile, să comunicăm către acesta datele dumneavoastră. Informaţiile CUMPĂRĂTORULUI cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchetul General, Poliţie, instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

 • Ce date trebuie să păstrăm?

Toate datele solicitate de către autoritatea publică în cauză.

 • Pentru cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

Vă vom păstra datele pe toată durata necesară folosirii acestora, astfel cum este indicat de către autoritatea competentă şi în conformitate cu prevederile legislației aplicabile în vigoare.

 • Baza legală pentru prelucrarea acestor date

Obligaţie legală.

 

POLITICA DE COOKIE-URI

Cookie-ul este un fişier de mici dimensiuni, un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web şi apoi trimis înapoi (nemodificat) de catre navigator, de fiecare dată când accesează acel server.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Mozilla) şi este complet “pasiv” (nu conţine programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe hard driverul UTILIZATORULUI).

Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum şi pentru urmărirea comportamentului UTILIZATORILOR. Aplicaţii tipice sunt reţinerea preferinţelor UTILIZATORILOR şi implementarea sistemului de „coş de cumpărături”. Aceste fişiere fac posibilă recunoaşterea terminalului UTILIZATORULUI şi prezentarea conţinutului site-ului web într-un mod relevant, adaptat preferinţelor UTILIZATORULUI.

Cookie-urile asigură o experienţă plăcută de navigare şi sustin eforturile Top Auto pentru a oferi servicii comfortabile UTILIZATORILOR: exemplu – preferinţele în materie de confidenţialitate online şi istoricul coşului de cumpărături.

De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ajută la înţelegerea modalităţii în care un UTILIZATOR beneficiaza de PLATFORMA ONLINE, permiţând îmbunătăţirea structurii şi conţinutului, dar excluzând identificarea personală a UTILIZATORULUI.

Top Auto foloseşte două tipuri de Cookie-uri: per sesiune şi fixe (fişiere temporare ce rămân în terminalul UTILIZATORULUI pana la terminarea sesiunii sau inchiderea aplicatiei/browser-ului web). Fişierele fixe rămân pe terminalul UTILIZATORULUI pe o perioadă în parametrii Cookie-ului sau până sunt şterse manual de UTILIZATOR.

Datele personale colectate prin utilizarea cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalităţi pentru UTILIZATOR şi sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele. În general, o aplicaţie folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în aşa fel încât administrarea automată a cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau UTILIZATORUL să fie informat de fiecare dată când cookie-urile sunt trimise către terminalul său. Limitarea folosirii cookie-urilor poate afecta anumite functionalităţi ale PLATFORMEI ONLINE. Cookie-urile ajută la generarea unei experienţe de navigare prietenoase şi adaptată preferinţelor şi intereselor fiecărui UTILIZATOR. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Cookie-urile NU sunt viruşi şi folosesc formate tip plain text, nu sunt alcătuite din bucăţi de cod aşa că nu pot fi executate, nici nu pot auto-rula. În consecinţă, nu se pot duplica sau replica pe alte reţele pentru a se rula sau replica din nou.

Întrucât cookie-urile pot fi folosite pentru scopuri negative, deoarece stochează informaţii despre preferinţele şi istoricul de navigare al utilizatorilor, multe produse anti-spyware marcheaza cookie-urile în mod constant pentru a fi şterse în cadrul procedurilor de ştergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general, browserele au integrate setări de confidenţialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate şi ştergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site. Deoarece protecţia identităţii este foarte valoroasa şi reprezintă dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat să se ştie ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informaţii între browser şi website, dacă un atacator sau persoana neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informaţiile continute de cookie pot fi interceptate. Deşi foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o reţea necriptată (ex: o reţea WiFi nesecurizată). Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greşite ale cookie-urilor pe servere. Este foarte important ca UTILIZATORUL să aleagă metoda cea mai potrivită de protecţie a informaţiilor personale şi să:

 • particularizeze setările browserului în ceea ce priveşte cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil al securităţii utilizării cookie-urilor.

 • seteze termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare şi a datelor personale de acces.

 • ia în considerare setarea browserului pentru a şterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideţi browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri şi de a şterge orice informaţie de vizitare la închiderea sesiunii de navigare.

 • instaleze şi să actualizeze constant aplicaţii antispyware.

Multe dintre aplicaţiile de detectare şi prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilităţile browserului sau să descarce software periculos. Se recomandă actualizarea programelor de navigare în mod constant, pentru ca multe dintre atacurile bazate pe cookie-uri se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în “opţiuni” sau în meniul de “preferinţe” al browserului.

Dețineţi controlul asupra datelor dumneavoastră

Puteţi controla modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, exercitând oricare dintre următoarele drepturi/opțiuni, oricând doriţi.

Accesarea datelor: puteţi solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră.

Rectificarea datelor: dacă datele pe care le deținem despre dumneavoastră sunt inexacte sau incomplete, puteţi solicita rectificarea lor.

Opoziţia la prelucrarea datelor: ne puteți solicita să încetăm anumite activități de prelucrare. În funcţie de baza legală a prelucrării, vom analiza cererea, situaţia de fapt, precum şi prevederile legale aplicabile şi vom reveni în termenul legal cu detalii despre implementarea solicitării.

Ştergerea datelor: Ne puteţi cere să ștergem datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Vom analiza cererea în conformitate cu motivele ce justifică solicitarea şi vom reveni în termenul legal cu detalii despre implementarea ei. Ca abordare generală, la data expirării perioadelor de timp de păstrare a datelor, astfel cum sunt identificate mai sus, datele dumneavoastră vor fi fie şterse, fie anonimizate.

Portabilitatea datelor: În situaţia în care doriţi să vă transferaţi datele către un alt furnizor, ne puteţi solicita să vi le comunicăm într-un format electronic uzual (acesta este un drept nou conform Regulamentului).

Restricționarea prelucrării: puteţi să soliciți restricționarea prelucrării. Vom analiza cererea în raport de cazurile de restricţionare prevăzute de lege şi vom reveni în termenul legal cu detalii despre implementarea ei (acesta este un drept nou conform Regulamentului).

Retragerea consimțământului: în cazul în care v-aţi dat consimțământul, în mod expres, pentru o prelucrare de date, cum ar fi să primiţi comunicări comerciale de la Top Autoîl veţi putea retrage oricând. Această retragere se va înregistra în sistemele Top Auto fără întârzieri nejustificate.

Suntem aici pentru dumneavoastră

• Compania care vă prelucrează datele este  Top Auto

Contact: Pentru orice întrebări sau sugestii în legatură cu datele dumneavoastră personale, vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0720383822, de luni până vineri, între orele 09:00-17:00 sau prin e-mail la office@top-trucks.ro

De asemenea, puteţi utiliza formularul de contact disponibil AICI. Prin utilizarea formularului de contact, dumneavoastră permiteţi automat Top Auto să vă contacteze prin orice mijloc disponibil pe PLATFORMA ONLINE. Top Auto declară şi garantează că datele personale ale unui UTILIZATOR transmise de acesta şi colectate prin intermediul Formularului de contact disponibil pe PLATFORMA ONLINE vor fi utilizate doar în scopul soluţionării aspectelor sesizate de către UTILIZATOR prin intermediul Formularului de contact ulterior devenind date cu scop exclusiv statistic.

Alternativ, pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate către Top Auto la adresa din Bucureşti, Calea Ferentari nr. 72, bloc 1B, scara C, etaj 2, apartament 22, sector 5, cod poştal 051864, vă puteţi exercita, în mod gratuit, anual, drepturile conferite de Regulament.

Autoritatea de Supraveghere: De asemenea, puteţi să înaintaţi o plângere în fața Autorităţii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro/)

 

Actualizări viitoare

Conținutul acestei Politici poate suferi modificări ca urmare a evoluției pieței sau actualizării gamei de produse pe care le livrăm şi serviciilor auxiliare pe care le prestăm.

Vom publica orice nouă versiune a acestei Politici pe website-ul www.top-trucks.ro și vă vom anunța în avans, în timp util, cu privire la orice schimbare ce v-ar putea afecta într-un mod semnificativ.

×
Salut sunt Laurentiu!
+40724500717
office@top-trucks.ro